ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਨ ਏ ਏਡੀ's image
1 min read

ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਨ ਏ ਏਡੀ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 104 Reads0 Likes


ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਨ ਏ ਏਡੀ।
ਕਦਮ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਥਕਨ ਏ ਏਡੀ।

ਹਰੇ ਸ਼ਜਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਥੇ ਉਹ ਖ਼ਾਬ ਤੱਕਿਆ,
ਚਮਨ ਇਹ ਜਿਸਦੇ ਉਜੜਾਪਨ ਦੀ ਚੁਭਨ ਏ ਏਡੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਏ ਏਡੀ।

ਚਰਾਗ਼ ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹਨੇਰ ਏਡਾ,
ਹਵਾ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ 'ਵਾ ਜਹੀ ਲੱਗੇ ਘੁਟਨ ਏ ਏਡੀ।

'ਮੁਨੀਰ' ਤੌਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਨਈਂ ਮੰਨਦਾ,
ਘਟਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਫ਼ਲਕ 'ਤੇ ਤੌਬਾ ਸ਼ਿਕਨ ਏ ਏਡੀ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts