पग घूँघरू बाँध मीरा नाची रे's image
1 min read

पग घूँघरू बाँध मीरा नाची रे

MirabaiMirabai
Share0 Bookmarks 291 Reads

पग घूँघरू बाँध मीरा नाची रे।

मैं तो मेरे नारायण की आपहि हो गई दासी रे।

लोग कहै मीरा भई बावरी न्यात कहै कुलनासी रे॥

विष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरा हाँसी रे।

'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनासी रे॥

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts