श्री यमुने रस खान को शीश नांऊ's image
1 min read

श्री यमुने रस खान को शीश नांऊ

KumbhandasKumbhandas
Share0 Bookmarks 96 Reads

श्री यमुने रस खान को शीश नांऊ।
ऐसी महिमा जानि भक्त को सुख दान, जोइ मांगो सोइ जु पाऊं ॥१॥

पतित पावन करन नामलीने तरन, दृढ कर गहि चरन कहूं न जाऊं ।
कुम्भन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत यहि चाहत नहिं पलक लाऊं ॥२॥

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts