வெய்யிற்கேற்ற's image
1 min read

வெய்யிற்கேற்ற

Kavimani Desigavinayagam PillaiKavimani Desigavinayagam Pillai
Share0 Bookmarks 367 Reads

வெய்யிற்கேற்ற நிழலுண்டு
வெய்யிற்கேற்ற நிழலுண்டு
வீசும் தென்றல் காற்றுண்டு
கையில் கம்பன் கவியுண்டு
கலசம் நிறைய மதுவுண்டு
தெய்வகீதம் பலவுண்டு
தெரிந்து பாட நீயுண்டு
வையந் தருமிவ் வனமன்றி
வாழும் சொர்க்கம் வேறுண்டோ!

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts