ਤੂੰ ਧਰਮੀ's image
0163

ਤੂੰ ਧਰਮੀ

ShareBookmarks

ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਜਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ,
ਜੇ ਲੁਟ ਤਕਨੈਂ ਤੇ ਨਚ ਪੈਨੈਂ।
ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਰਤ ਦੇ,
ਘੁੱਟ ਤਕਨੈਂ ਤੇ ਨਚ ਪੈਨੈਂ।
ਸਰਮਾਇਆ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਤਕਨੈਂ ਤੇ ਨਚ ਪੈਨੈਂ।
ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ
ਪੈਂਦੀ ਕੁਟ ਤਕਨੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚ ਪੈਨੈਂ।
ਭੁੜਕ ਪਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਕ ਕੇ,
ਘੁਟ ਸਬਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

Read More! Learn More!

Sootradhar