ਸ਼ਾਹੀ's image
0 Bookmarks 122 Reads0 Likes

ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਪੌਡਰ ਤਕ,
ਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨੈਂ ਤੂੰ।
ਐਨਕ ਲਾਹ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਡੇਲੇ,
ਝਟਪਟ ਨੰਗੇ ਕਰਨੈਂ ਤੂੰ।
ਜਿੱਥੇ ਘੁਮਣ-ਘੇਰ ਵੇਖਨੈਂ,
ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਰਨੈਂ ਤੂੰ।
ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਗਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੂ!
ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਮਰਨੈਂ ਤੂੰ।
ਤੈਨੂੰ ਰਬ ਅਖੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਲੈ,
ਦੇਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts