ਹਰ ਤਕੜੀ's image
0118

ਹਰ ਤਕੜੀ

ShareBookmarks

ਹਰ ਤਕੜੀ ਉਲਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ,
ਹਰ ਪਾਲੀਸੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ।
ਹੈ ਪਾਪ ਇਕ ਦੀ ਮਾਹਸੂਮੀਅਤ,
ਇਕ ਦੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਅਖ ਵਿਚ ਕਾਮ ਮਚਲਦਾ ਏ,
ਸਾਫ਼ ਹਿਰਸ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੰਗੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚੁੰਨੀ ਸਰਕੀ ਤਕ ਕੇ ਤੇ,
ਕਹਿੰਦੈ 'ਹਾ! ਔਰਤ ਨੰਗੀ ਹੈ'।
ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡ ਦੇ,
ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

Read More! Learn More!

Sootradhar