ਏਥੇ ਤਾਂ's image
0158

ਏਥੇ ਤਾਂ

ShareBookmarks

ਏਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 'ਮੁਜਰਮ' ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਖਿਲਦੀ ਕਿਉਂ?
ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਅਖ ਨਾਲ ਤਕਦੈ ਕਿਉਂ,
ਗਲ ਕਰਦੈ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂ ਨੈਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਦੇ ਨੇ,
ਸਿਰ ਜੁੜਦੇ ਕਿਉਂ, ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ?
ਗਲ ਆ ਕੇ ਏਥੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ,
ਬਸ ਆਟਾ ਗੁਨ੍ਹਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ?
ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ
ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

Read More! Learn More!

Sootradhar