ஒத்துண்ணல்'s image
1 min read

ஒத்துண்ணல்

BharathidasanBharathidasan
0 Bookmarks 127 Reads0 Likes

ஒத்துண்ணல்
இட்டதோர் தாமரைப்பூ
இதழ் விரித்திருத்தல் போலே
வட்டமாய் புறாக்கள் கூடி
இரையுண்ணும்; அவற்றின் வாழ்வில்
வெட்டில்லை; குத்துமில்லை;
வேறுவேறு இருந்து அருந்தும்
கட்டில்லை; கீழ்மேல் என்னும்
கண்மூடி வழக்கம் இல்லை!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts