देवळात गेलो होतो मधे's image
2 min read

देवळात गेलो होतो मधे

Arun KolatkarArun Kolatkar
0 Bookmarks 547 Reads0 Likes

देवळात गेलो होतो मधे

तिथं विठ्ठल काही दिसेना

रख्माय शेजारी

नुस्ती वीट

 

मी म्हणालो ऱ्हायलं

रख्माय तर रख्माय

कुणाच्या तरी पायावर

डोकं ठेवायचं

 

पायावर ठेवलेलं

डोकं काढून घेतलं

आपल्यालाच पुढं मागं

लागेल म्हणून

 

आणि जाता जाता सहज

रख्मायला म्हणालो

विठू कुठं गेला

दिसत नाही

 

रख्माय म्हणाली

कुठं गेला म्हणजे

उभा नाही का माझ्या

उजव्या अंगाला

 

मी परत पाह्यलं

खात्री करून घ्यायला

आणि म्हणालो तिथं

कोणीही नाही

म्हणते नाकासमोर

बघण्यात जन्म गेला

बाजूचं मला जरा

कमीच दिसतं

 

दगडासारखी झाली

मान अगदी धरली बघ

इकडची तिकडं जरा

होत नाही

 

कधी येतो कधी जातो

कुठं जातो काय करतो

मला काही काही

माहिती नाही

 

खांद्याला खांदा भिडवून

नेहमी बाजूला असेल विठू

म्हणून मी पण बावळट

उभी राहिले

 

आषाढी कार्तिकीला

इतके लोक येतात नेहमी

मला कधीच कसं कुणी

सांगितलं नाही

 

आज एकदमच मला

भेटायला धावून आलं

अठ्ठावीस युगांचं एकटेपण

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts