ગુણવંતી ગુજરાત!<'s image
2 min read

ગુણવંતી ગુજરાત!<

Ardeshar KhabardarArdeshar Khabardar
Share0 Bookmarks 304 Reads

ગુણવંતી ગુજરાત!
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!
નમિયે નમિયે માત!
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

મોંઘેરા તુજ મણિમંડપમાં
ઝૂકી રહ્યાં અમ શીશ:
માત મીઠી! તુજ ચરણ પડીને
માગિયે શુભ આશિષ!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

મીઠી મનોહર વાડી આ ત્હારી
નંદનવન શી અમોલ:
રસફૂલડાં વીણતાં વીણતાં ત્યાં
કરિયે નિત્ય કલ્લોલ!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

સંત મહંત અનંત વીરોની
વ્હાલી અમારી માત!
જય જય કરવા ત્હારી જગતમાં
અર્પણ કરિયે જાત!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

ઊંડા ઘોર અરણ્ય વિશે કે
સુંદર ઉપવનમાંય:
દેશવિદેશ અહોનિશ અંતર
એક જ ત્હારી છાંય!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

સર સરિતા રસભર અમીઝરણાં,
રત્નાકર ભરપૂર:
પુણ્યભૂમિ ફળફૂલ ઝઝૂમી,
માત! રમે અમ ઉર!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

હિન્દુ, મુસલમિન, પારસી-સર્વે
માત! અમે તુજ બાળ:
અંગ ઉમંગ ભરી નવરંગે
કરિયે સેવા સહુ કાળ!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

ઉર પ્રભાત સમાં અજવાળી
ઢાળી દે અંધાર!
એકસ્વરે સહુ ગગન ગજવતો
કરિયે જયજયકાર!-
અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!-
નમિયે નમિયે માત! અમારી ગુણવંતી ગુજરાત!

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts