हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल's image
1 min read

हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल

Amir KhusrauAmir Khusrau
0 Bookmarks 157 Reads0 Likes

हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल, बाइस ख्वाजा मिल बन बन आयो
तामें हजरत रसूल साहब जमाल। हजरत ख्वाजा संग..।
अरब यार तेरो (तोरी) बसंत मनायो, सदा रखिए लाल गुलाल।
हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts