ਦਾਲ-ਦਿਲੇ ਦਾ ਮਰਹਮ ਰਾਂਝਾ's image
1 min read

ਦਾਲ-ਦਿਲੇ ਦਾ ਮਰਹਮ ਰਾਂਝਾ

Ali Haider MultaniAli Haider Multani
Share0 Bookmarks 123 Reads


ਦਾਲ-ਦਿਲੇ ਦਾ ਮਰਹਮ ਰਾਂਝਾ,
ਕੀਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਣਾ ਏਂ ।
ਆ ਲਬਾਂ ਉਤੇ ਜਿੰਦ ਖਲੋਤੀ,
ਆਓ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਆਵਣਾ ਏਂ ।
ਉਮਰ ਵਿਹਾਣੀ ਕਾਗ ਉਡੇਂਦਿਆਂ,
ਓੜਕ ਫੇਰੜਾ ਪਾਵਣਾ ਏਂ ।
ਹੈਦਰ ਦੇਹ ਸੁਨੇਹੜਾ ਮੈਂਡਾ,
ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਵਣਾ ਏਂ ।੮।

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts