ਕਿਕਲੀ's image
2 min read

ਕਿਕਲੀ

Ahmad RahiAhmad Rahi
0 Bookmarks 426 Reads0 Likes


ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ
ਛੱਲਾਂ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਦੀ
ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਭਾ ਨੀ
ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੋਬਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਾ ਨੀ
ਜਿੰਦੜੀ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇਵੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ
ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

ਜੂੜੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਸੱਜਦੇ
ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗਿੱਧੇ ਪਏ ਵੱਜਦੇ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਭੇਤ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੱਜਦੇ
ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਏਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਤੀਰ ਦੀ
ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਰਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਮਾਣੀਆਂ
ਤਾਬ ਨਹੀਉਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਡਿੰਗੇ ਚੀਰ ਦੀ
ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ
ਲੱਗ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ
ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਘਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ
ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਨੀ ਸਹੁੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ
ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

ਛੱਲਾਂ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਦੀ
ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts