ज़िन्दगी  यू  तन्हाई  सी  क्यूँ  लगे,'s image
278K

ज़िन्दगी यू तन्हाई सी क्यूँ लगे,

ज़िन्दगी यू तन्हाई सी क्यूँ लगे,

पास रहकर भी जुदाई सी क्यूँ लगे।

वादे तो थे उम

Read More! Earn More! Learn More!