मैं और तुम's image
कुछ अर्ज़ मैं करु   
कुछ शायरी तुम लिख लो |

कुछ शब्द में बुनु    
कुछ बाते तुम गढ़ लो |

थोड़ी अलग मैं हो जाऊं   
थोड़ा अनोखा तुम हो लो |
Read More! Earn More! Learn More!