त्या तरू-तळी's image
Share0 Bookmarks 0 Reads1 Likes

त्या तरू-तळी, एका सायंकाळी,

गुंफित बसले, वेड्या आठवणी.

बालपणीचे, 

सवंगड्यां बरोबरचे, 

ते खेळ खुळे, 

पकडा-पकडी, 

तर कधी लपंडावाचे.

कधी रुसणे-फुगणे,

कधी धड-पडणे, कधी रडणे,

कधी विसरून सगळे,

खुदकन हसणे.

आठवतात त्या गोजिरवाण्या, 

निर्मळ, भोळ्या आठवणी.


त्या तरू-तळी, एका सायंकाळी,

गुंफित बसले, वेड्या आठवणी.

ते दिवस तारुण्याचे,

स्वप्न नव्या-नव

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts