रणरागिणी व्हा.'s image
Poetry2 min read

रणरागिणी व्हा.

Sameer KambleSameer Kamble September 16, 2021
Share1 Bookmarks 187197 Reads4 Likes

हो गरज आहे समाज बदलण्याची,

मानसिकतेत बदल घडवण्याची,

आज ही होतात बलात्कार,

त्या नजरा चिकटतात अंगावरती,

जणु हैवान स्त्रियांच्या अवती भवती,

लचके तोडूनी शरीराचे,

हवसेच्या आहारी जातात सैतानाचे,

मुलास शिकवावे परस्त्रित बघण्यास ताई-आई,

 करावा विचार तुला जन्म देणारी सुद्धा आहे एक बाई,

अंगाची होते त्यांच्या लाही लाही,

नाही ही स्त्री सुरक्षित या समाज कंटकांच्या पाई,

हुंदके देऊन रडतात पिडीतेचे वडील-आई,

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts