मुठी's image
Share1 Bookmarks 16904 Reads1 Likes

समुद्राच्या लाटा जेवढ्या,

वाटा तेवढ्या जगण्याच्या,

तुझ्यात आहे क्षमता,

बियाण्यापरी उग्ण्याच्या,

जीवन पुस्तक आहे माणसा,

लिही त्यात!

गोष्टी नाही फक्त चाळण्याच्या,

सुख हवं तुला?

श्वास घे!

माती

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts