जगणे.'s image
Share1 Bookmarks 60879 Reads1 Likes

पळतोस काय वेड्या जगायला शिक,

ध्येयाकडे लक्ष असुदे ,

पण जरा अजू बाजूला बघायला शिक,

हो आहे भविष्याची चिंता,

वर्तमानात सुद्धा राहायला शिक,

जगतोस दुसऱ्यांसाठी ठीक आहे,

जरा स्वतःसाठी पण जगायला शिक,

नको राहुस कोंडून,

मनासारखं वागायला शिक,

आनंद

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts