जब से चल गईलू तूँ's image
Poetry1 min read

जब से चल गईलू तूँ

Ravindra RajdarRavindra Rajdar November 11, 2021
Share0 Bookmarks 204060 Reads2 Likes

शहनाई ना सहाला.. जबसे चल गईलू तूँ,

रोआई ना रोकाला ..जबसे चल गईलू तूँ |

हमके जोगिया बनाके,

हमके रोगिया बनाके बदल गईलू तूँ,

दवाई ना घोंटाला ..जब से चल गईलू तूँ |

शहनाई ना सहाला....


लोगवा पागल कहेला,

हमार बात ना सहेला,

जाने का बात बा की,

हम के मारेला ढेला ,

परछाईं ना भेटाला ..जब से चल गईलू तूँ |

शहनाई ना सहाला.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts