ek umar se guzeren hai's image

Ek umar se guzeren hai ek umar abhi baki hai,

Kuchh alfaaz reh gayen hain jo, wo ukerne baki hain.

Read More! Earn More! Learn More!