थांब's image

त्या रात्री अचानक जोरात पाऊस आला आणि तेवढ्या वेगाने जाऊ लागला. मी त्याला म्हणाले थांब.


मी म्हणाले थांब, मला अजून चिंब भिजायचं आहे.

त्या आठवणींच्या कुशीत रुजयचं आहे.


तुझ्या शितोंड्याने मन बहरून आले

तर आठवणींच्या आलोव्यामध्ये मन नाहून निघाले


आत्ता तर रात्री चा रंग चढतोय, अन् तुला रे कसली घाई

ऊबदार

Read More! Earn More! Learn More!