Maut's image
Share0 Bookmarks 188586 Reads0 Likes
Khaak se bana hai khaak mein mil jaata hai 
Yeh sharir naashvan toot ke bhikhar jaata hai

Ek patta bhi nahi jo daali se jood ke rahe paya hai

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts