रमज़ान मुबारक's image
76K

रमज़ान मुबारक

माहे रमज़ान मुबारक 

देताहै मुअज़्ज़िन तुझको पांच वक़्तकी अज़ान मुबारक

बख़्सा फ़ज़्ल -ए-ख़ुदा-ए-पाक ने माहे रमज़ान मुबारक&nb

Read More! Earn More! Learn More!