સવાર થઈ's image
Share0 Bookmarks 51229 Reads0 Likes

સવાર થઈ….


લાંબી આ લડાઈમાં અંધારાની હાર થઈ….

પથારીએ પોઢેલ જાગો! હવે સવાર થઈ….


રેલાયા છે રંગો રૂડા સૌ ઉષાના આભમાં….

મંજિલે જવા જાણે વાદળોની કતાર થઈ….


ગાઈ રહ્યાં છે પંખીડાં ગુણ મધુરા ઈશના….

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts