ધરા ગુજરાત's image
Share0 Bookmarks 72918 Reads0 Likes

ધરા ગુજરાત       


વહેતી વિશ્વ વદને આજ તારા વખાણની વાત....

વંદન તુજને ઓ મારી ગુણિયલ ધરા ગુજરાત……


ડગલે ને પગલે જગજનની આશિષ બધે આપે....

નિત ધર્મના રસ્તે ચાલતાં ગુર્જરો જીવનપંથ કાપે....

સોહામણું દીસે છે રણ, કચ્છની કળા કામણગારી....

પાટણનાં રૂડાં પટોળે શોભતી નમણી ગુર્જર નારી....

જીવનરંગોએ મળી જાણે સુંદર શણગારી ભાત....

વંદન તુજને ઓ મારી ગુણિયલ ધરા ગુજરાત….


આવકારે આ કાઠિયાવાડ, આપી રોટલા-પાણી....

ખમીરીના ખોરડે-ખોરડે ગુંજતી ભક્તોની વાણી....

આપતા આશિષ હરિ ને હર બિરાજી સાગર તટે....

શીલના સંગાથે વિહરતા વીરો વન વગડામાં વટે...

ડાલામથ્થા ડણકીને જ્યાં ગીર ગજવે દિનરાત……

વંદન તુજને ઓ મારી ગુણિયલ ધરા ગુજરાત

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts