poetry to enhance your strength's image
Share0 Bookmarks 40633 Reads2 Likes
Jab kuch bhi n aata ho 
Jab man mayus ho jaye 
Jab sansein thmb si jaaye 
Jab aankhein rone ki khatir aatur Ho 
Jab lage ki sab kuch choot gaya 
Hai har sapna toot gaya gaya 
Ro lena sara sangharsh laga dena 
Rone mein aur phir se uthna nye utsah se bhar kar sari vip

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts