ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ's image
Poetry1 min read

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

Kirpa SharmaKirpa Sharma December 1, 2022
Share1 Bookmarks 57621 Reads1 Likes

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 

ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ,

ਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਜਾਗਰ।

ਰਿਜ਼ਕ, ਸਿਦਕ ਜੇ ਦੇਵੇ ਰੱਬ,

ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਭ।

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ,

ਬਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਪੂਰੀ।

ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ,

ਉਸਨੂੰ ਰ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts