Poem's image
Share1 Bookmarks 61040 Reads1 Likes

*ਵਿੱਦਿਆ*

ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣਾ,

ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਓ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ।


ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣਾ,

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ।


ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ,

ਜੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ ਸੋਗਾਤ।


ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਨ ਇਨ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts