ਕਿਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ...'s image
Poetry1 min read

ਕਿਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ...

Kirpa SharmaKirpa Sharma November 30, 2022
Share0 Bookmarks 61148 Reads1 Likes

ਕਿਉ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ...


ਧੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁੰਦੀ ਦੋ-ਦੋ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ,

ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ,

ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਰਾਜ,

ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ,

ਫਿਰ ਵੀ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts