कातरवेळ's image

कातरवेळ मला नेहमीच व्याकुळ करते

विझणारे रविकिरण 

आणि व्यथेच्या सागरात

वेदनेच्या क्षितिजाला स्पर्शुन 

संपत जाणारा सूर्य,

माझे काजळ ओलावून जातो..

...आणि मग

आणि

Read More! Earn More! Learn More!