તુલસીવિવાહ's image
Share0 Bookmarks 223866 Reads0 Likes
આજ મારા ખોરડે આનંદ ની હેલી, 
રાણી બની છે મૈયા તુલસી અલબેલી
મયુરો નાં ટહુકે આજ ગુંજ્યું વૃંદાવન
સખાઓ સંગ રાસ રમે મારો માધવ
કરી છે રંગોળી અમે હૈયા નાં ઉમરે
પધારશે લાલો આજે ગરીબ નાં ખોરડે
બન્યો છે વરરાજા આજે જગતનો નાથ
લીધા છે લગ્ન એના રાણી તુલસી ને સાથ
રેલાયા સુર સ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts