शारदा माई तू's image

ये ग ये ग शारदा देवी

कृपा कर आम्हावरी

तुझ्या ज्ञानाच्या प्रकाशात

घे विद्यार्थी सारी

ज्ञान माई तू...शारदा माई तू...

‘विद्येश्वरीनिम् संसारम् शरणम्

सांज सकाळ तमे आम्ही चरणम्’

ज्ञानाची सरी होऊ दे आम्हावरी

तुझ्या ज्ञानाच्या प्रकाशात

घे विद

Tag: Marathipoetry और1 अन्य
Read More! Earn More! Learn More!