जीवनाशी संघर्ष's image

जीवनाशी संघर्ष करत चाललो

अशी माझी ही अवस्था

जो पर्यंत आयुष्य आहे

लिहित राहिल मी

कविता आणि कथा

डोळे ही होत आले कमजोर

ही माझी मोठी बाब

विचारांचा दिवा जळे हृदयी

आता मारू कुणावरी दाब

प्रसंग प्रत्येक

Tag: MarathiKavita और1 अन्य
Read More! Earn More! Learn More!