महाराष्ट्र दिन उत्सव: महाराष्ट्राची आत्मगौरव उजळवणारे दिवस's image
97K

महाराष्ट्र दिन उत्सव: महाराष्ट्राची आत्मगौरव उजळवणारे दिवस


महाराष्ट्र दिन उत्सव हा प्रत्येक महाराष्ट्रीयाचं मनातलं उत्साह वाढवणारा दिवस आहे. या दिवशी महाराष्ट्राची संपदा, संस्कृती, धर्म, समाजसेवा यांचं मोठं समर्थन मिळतं. हा दिवस महाराष्ट्राची आत्मगौरव उजळवणारा दिवस मानला जातो.

महाराष्ट्र दिन उत्सव 1 मे रोजी मनायला सुरू झाला होता, ज्याच्या शुरुवातीला

Tag: Kavishala और2 अन्य
Read More! Earn More! Learn More!