यो सहर - भूपिन ब्याकुल's image
Nepali Poetry2 min read

यो सहर - भूपिन ब्याकुल

Bhupin ByakulBhupin Byakul June 16, 2020
Share0 Bookmarks 260459 Reads0 Likes

यो सहर कहिल्यै मेरो गाउँ पुग्यो भने

सुन्नेछ

उसले यौवनभरि एकान्तमा गाएका प्रिय गीतहरु

जसलाई मैले लगेर गाएको थिएँ गाउँमा

यो सहर कहिल्यै मेरो गाउँ पुग्यो भने

देख्नेछ

उसले जीवनभरी कल्पेको प्रेमको आकाश

जसलाई मैले लगेर टाँगेको थिएँ गाउँमा

पुग्छ पुग्दैन थाह छैन

तर यो सहर कहिल्यै मेरो गाउँ पुग्यो भने

र टेक्यो भने मेरो पुरानो घरको दैलो

थाह पाउनेछ

कसरी गजबार लगाएको दैलोलाई मैले

उसको एकै स्पर्शमा उघ्रिन सिकाएको छु !

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts