सडक र एम्बुलेन्स - भूपिन ब्याकुल's image
279K

सडक र एम्बुलेन्स - भूपिन ब्याकुल

साइरन बजाउँदै

एम्बुलेन्स दौडिरहेको छ –

सडकमा !

अस्पताल कहाँ छ

एम्बुलेन्सलाई थाह छैन

एम्बुलेन्सलाई सिर्फ थाह छ –

भित्र सिटमा

समय सडकमा दुर्घटित

सख्त बिरामी सुतिरहेको छ

र उसलाई

यथासक्य चाँडो अस्पताल पुर्याउनु

Read More! Earn More! Learn More!