परिवर्तन - भूपिन ब्याकुल's image
Nepali Poetry1 min read

परिवर्तन - भूपिन ब्याकुल

Bhupin ByakulBhupin Byakul June 16, 2020
Share0 Bookmarks 255895 Reads0 Likes

म त्यही देशको उदास कवि हूँ

जहाँ परिवर्तनको नाममा

मात्र मौसम परिवर्तन हुन्छ !

रुखको देहबाट

उडेर जान्छ पुरानो गन्ध

र नयाँ बैंश पलाउँछ

हिमालको आँखाबाट

चुहिएर सकिन्छ निद्राको साँझ

बगिरहेको नदीहरुमा

फरकफरक लहरहरु दौडन्छन्

तर उस्तै छन्

सोचका साँघुरा गल्लीहरु

अन्त हुने हाम्रा यात्राहरु

हाम्रो जीवनको क्यालेन्डरमा

मात्र बर्ष परिवर्तन ह

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts