म नदी बग्न चाहन्छु - भूपिन ब्याकुल's image
302K

म नदी बग्न चाहन्छु - भूपिन ब्याकुल

म चाहन्न

कि एउटा तलाउ बनुँ जिवनभरी

म चाहन्नँ

कि आदिन लेउ पालेर

पोखरी बनेर जमिरहूँ जीवनभरी

प्रदुषित बनुँ

दुर्गन्धित बनुँ

निश्चित सीमाभित्र जमिरहूँ

निश्चित आयतनभित्र रामिरहूँ

म चाहन्न

कि गतिहीन कुवा बनूँ

कुवाभित्रको स्थीर पानी बनूँ

उचालिऊँ घामका अदृश्य हातहरुबाट

बास्फिकृत होऊँ

र जीवन समाप्त गरूँ

म नदी बन्न चाहन्

Read More! Earn More! Learn More!