कम्प्युटरमा ईश्वर - भूपिन ब्याकुल's image
289K

कम्प्युटरमा ईश्वर - भूपिन ब्याकुल

कम्प्युटरमा

नभएको स्वर्गबाट

देवीले पठाएको इ-मेल पढिरहेका छन् –

ईश्वरहरु !

इन्टरनेटमा

देवीहरुसंग

कामुक लयमा

साइबर सेक्सका कुराहरु गरिरहेका छन् –

ईश्वरहरु !

ईश्वरहरुका हातमा

माउस रिंगिरहेको छ

या रिमोट कन्ट्रोल

या बन्दुक नाचिरहेको छ !

डिजिटल कोठाभित्र

आधुनिक द्रौपदीसरुसँग

ब्लु-फिल्म हेरिरहेका छन् –

ईश्वरहरु !

आधुनिकता प्रति असीम सम्मान

Read More! Earn More! Learn More!