अन्तिम हस्ताक्षर - भूपिन ब्याकुल's image
285K

अन्तिम हस्ताक्षर - भूपिन ब्याकुल

यो निर्दयी इश्वरले

के लेख्छ मेरो निधारभित्र

सिस्मोग्राफ ?

त्यहाँ त एउटा प्रिय हस्ताक्षर छ

अरुले गरिदिएको

डाक्टरहरुले सुनून्

मेरो मुटुको कालजयी सङ्गीत

र जानून्

कार्डियोग्राफमा जे देखिन्छ

त्यो उसैको अन्तिम हस्ताक्षर हो

उसले आवेशमा गरिदिएको

जीवनको सादा चेकबुकमा

मैले त्यही हस्ताक्षर चलाएको छु

जीवनका ठूला निर्णयहरुमा<

Read More! Earn More! Learn More!