अँध्यारोको मौनतामा - भूपिन ब्याकुल's image
283K

अँध्यारोको मौनतामा - भूपिन ब्याकुल

अँध्यारोको मौनतामा

केहो पनि नचिन्न अभिशप्त भएको बेला

सिर्फ बोलिदिनु तिमी

म तिम्रो आवाजलाई चिन्नेछु !

अँध्यारोमा

बगिरहेको नदी देखिनेछैन

तर नदीको आवाज सुनिनेछ

अँध्यारोमा

रोइरहेका मानिसहरु देखिनेछैनन्

तर रुवाइको आवाज सुनिनेछ !

अँध्यारोमा

जीवन

प्रेमभोक

Read More! Earn More! Learn More!