Bhakti saath jayegi's image
Share0 Bookmarks 0 Reads1 Likes
Kaaru ganj khajana joda
Aakhir sab kuch chhod gaya

Mulk-giri ki hawas hui na poori 
Sikandar bhi dam tod gaya 

Gaye dono haath khali jahaan se
Saath nahi kuch le gaye 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts