बोला... धन्यवाद विश्वगुरुजी's image
263K

बोला... धन्यवाद विश्वगुरुजी

आली लहर केला कहर

काहीही करू आमची मर्जी

आम्ही चेले गाडे दिवाने

लै हुशार आमचा गुर्जी

आली लहर केला कहर

तुम्ही म्हणता असेल खरेही

सगळं काही ठरल्याप्रमाणे

बेमतलब नाही घडत काहीही


आली लहर केला कहर

बेमौसम नाहीच बहर कधीही

कधी कळणार तुम्हाला राजेहो

आमच्या सारखे आम्हीच असू

आली लहर केला कहर

रात्रंदिनी डंका शामप्रहर

Read More! Earn More! Learn More!