ओढ तुझ्या भेटीची's image
97K

ओढ तुझ्या भेटीची


मन आतुर , सपशेल फितूर 

मन ओढाळ कधी चिंतातुर 

वास्तवात असो या असो स्वप्नात 

पण ओढ तुझ्या भेटीची ... 


तू माझ्यासाठी खास की केवळ भास 

आठवणीत तुझ्या हुंकारतो प्रत्येक श्वास 

रात्रंदिनी उठता बसता येते आठवण हमखास 

कुणास ठाऊक कशी पण ओढ तुझ्या भेटीची ..


आज इतकी वर्षे झाली तरी तुला विसरल

Read More! Earn More! Learn More!