नातं काय ?'s image

मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

तुझं -माझं नातं काय ? 

म्हणालो ,मी जखम तू उपाय 


मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

तिचं अन माझं नातं काय ?  

म्हणालो ,ती सखी, तू सावली  मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

त्यांचं अन माझं

Read More! Earn More! Learn More!