कुठे कुठे शोधू तुला ?'s image
101K

कुठे कुठे शोधू तुला ?

 

शोधले मी इथे तिथे दूरच्या प्रदेशात

मना मनात ,झिजलेल्या देहात

तुजविण आसमंत हा सुना सुना 

 कुठे कुठे शोधू तुला ?

 

शोधले मी चर्च मंदिर मशीद गिरजाघरात

झाडां - माडांत अन पाना फुलांत सुद्धा

प्राणी पक्षी अन सरपटणाऱ्या किडयामुंग्यात

कुठे कुठे शोधू तुला ?

 

ऐकलं होत कणा कणात तू आहेस

चराचर सृष्टीत

Read More! Earn More! Learn More!