कविता's image

प्रेम माया वात्सल्य सहानुभूती 

करूणा दुःख वेदना संवेदना 

रसिक वाचकाच्या मनाला भावते

रुचते सैरभैर करते वेडावते कविता ,


नैराश्य नकारात्मकता न्यूनता 

भरलेल्या जगास मार्गदर्शक कविता 

आशा अभिलाषा जागवते कविता 

रसिक मनाला खटकते कविता 


गतकाळातील समग्र घटीत घटनांचा आलेख 

वर्तमानात जगताना अन भविष्याचा वेध घेताना 

सुकर जगण्याचा वास्तव आरसा असते कविता&

Read More! Earn More! Learn More!