भास सुकर जगण्याचा's image
81K

भास सुकर जगण्याचा

हा खेळ सावल्यांचा

हा मेळ बावळ्यांचा 

मन कृतार्थ त्यांचे

मायावी जग दावल्याचा


हा खेळ सावल्यांचा

हा खेळ बाहुल्यांचा

मन प्रसन्न त्यांचे

अमृत काळ दावल्याचा 


हा खेळ सावल्यांचा

इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या

माकडांचा अन त्या

दरवेशी रायरंदाचा


हा खेळ सावल्यांचा

भास हा केवळ स्वप्नाचा

इथे कुणास वेळ

Read More! Earn More! Learn More!